Anna Kiełbasa

Jestem absolwentką studiów dziennych na wydziale prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie, które ukończyłam w 2004 r., broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Konstytucyjnego o tematyce: „Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce i wybranych państwach europejskich”.

Po ukończeniu studiów podjęłam pracę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w Zespole Radców Prawnych, zdobywając doświadczenie z zakresu obsługi prawnej jednostek administracji państwowej.

Następnie w latach 2007-2011 odbyłam aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Podczas aplikacji pracowałam w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Bąbol, Bzowski, Klimek Spółka partnerska w Piotrkowie Trybunalskim, zdobywając doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych.

Od listopada 2011 r. prowadzę własną praktykę prawniczą.

Moje zainteresowania skupiam przede wszystkim na prawie cywilnym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, prawie administracyjnym oraz międzynarodowym prawie prywatnym.

Mam duże doświadczenie w występowaniu przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych.

Z kolei obsługa prawna jednostek organizacyjnych administracji państwowej stwarza przede mną szansę wykazania się w takich dziadzinach prawa, jak prawo cywilne, prawo zamówień publicznych, prawo pracy oraz prawo administracyjne.

Znam w stopniu komunikatywnym język angielski.