Nieruchomości

W ramach wskazanej specjalizacji zajmujemy się:

  • prowadzeniem postępowań sądowych dotyczących sporów sąsiedzkich, o wydanie nieruchomości i eksmisję oraz postępowań o charakterze nieprocesowym takich jak zniesienie współwłasności nieruchomości, ustanawiania służebności, stwierdzenie zasiedzenia,
  • prowadzeniem postępowań wieczystoksięgowych, w tym ustanawianie zabezpieczeń na nieruchomościach w postaci hipotek,
  • pomocą w sporządzaniu dokumentacji wieczysto-księgowej, prowadzenie sporów związanych z niezgodnością ksiąg wieczystych ze stanem rzeczywistym;
  • pomocą w  transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości,
  • sporządzaniem i analizą umów dotyczących nieruchomości, w tym umów deweloperskich, umów spółdzielczych, umów odrębnej własności lokali,