Odszkodowania powypadkowe

Prowadzimy sprawy dotyczące odszkodowań powypadkowych

W przypadku zwrócenia się do nas:

 • reprezentujemy naszych Klientów przed zakładami ubezpieczeń w bieżącej likwidacji szkody, w kwestiach spornych związanych z zaniżeniem odszkodowania, czy też odmową jego wypłaty,
 • pomagamy zgromadzić odpowiednią dokumentację w sprawie,
 • zapewniamy stały kontakt  na każdym etapie postępowania,
 • reprezentujemy naszych Klientów przed sądami powszechnymi.

W imieniu Klientów dochodzimy następujących roszczeń:

 • odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu w wypadku komunikacyjnym (samochodowym), wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy,
 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w wypadku komunikacyjnym oraz zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym,
 • stosownego odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym,
 • renty,
 • utraconych zarobków,
 • utraconych korzyści,
 • zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu,
 • odszkodowania za zniszczone mienie.