Postępowania sądowe

Nasza kancelaria oferuje pomoc prawną w prowadzeniu różnorodnych sporów sądowych na każdym etapie i w każdej instancji ( sądy rejonowe, okręgowe, apelacyjne, Sąd Najwyższy :
– związanych ze sprawami, w których osoby fizyczne występowały jako konsument ( reklamacje, wady zamówionych towarów itp.);
– związanych z zawartymi umowami sprzedaży, o dzieło, zlecenia
– związanych z dochodzeniem należności z różnych tytułów, czy też osób pozwanych o należności z różnych tytułów
– związane z naruszeniem dóbr osobistych, o ubezwłasnowolnienie