Rozwody

Rozpad małżeństwa, obok straty najbliższej osoby, jest jednym z najtrudniejszych zdarzeń w życiu człowieka, które jest związane z bardzo silnymi emocjami i powoduje stres utrudniający zrozumienie zasad rządzących procedurą cywilną.

Nasza kancelaria oferuje:

– Konsultację w sprawach rozwodowych – na pierwszym spotkaniu szczegółowo zapoznajemy się z sytuacją, w jakiej znalazł się klient oraz proponujemy strategię postępowania. Wyjaśniamy także wątpliwości związane z przebiegiem procesu spraw rozwodowych oraz postępowań mu towarzyszących – dotyczących rozkładu pożycia, winie danej strony i orzeczenia rozwodu, podziału majątku, władzy rodzicielskiej, alimentacyjnych, czy innych.

– Mediację między małżonkami – informujemy klienta o jego prawach, perspektywach. Oferujemy na bieżąco porady prawne związane z mediacją.

– Przygotowanie do rozprawy – na tym etapie zbieramy niezbędną dokumentację oraz dowody związane z prowadzeniem sprawy.

– Reprezentację w trakcie rozprawy – nasza kancelaria zajmuje się reprezentacją klientów w sądzie w każdej instancji na każdym etapie postępowania. Zapewniamy wsparcie w podjęciu ustaleń korzystnych dla klienta.