Spadki

Kancelaria służy wsparciem w m.in. w zakresie:

  • udzielania porad prawnych we wszystkich w sprawach dotyczących prawa spadkowego,
  • stwierdzenia nabycia spadku lub jego odrzucenia,
  • ustalenia wartości zachowku i możliwości jego dochodzenia,
  • podziału majątku spadkowego między spadkobierców (dział spadku),
  • pomocy prawnej w przypadku długów spadkowych,
  • zabezpieczenia spadku, wyłączenia z dziedziczenia,

Reprezentacja przed sądem w sprawach spadkowych obejmuje przede wszystkim sporządzanie wniosków, pozwów i innych koniecznych pism procesowych, osobisty udział pełnomocnika w posiedzeniach sądu, bieżące monitorowanie sprawy, a w razie konieczności także prowadzenie negocjacji pozaprocesowych