Spory pracownicze

 Specyfika spraw pracowniczych polega na tym, że ta dziedzina prawa dotyka praktycznie każdego z nas – czy to przedsiębiorców zatrudniających pracowników czy też bezpośrednio samych pracowników. Nasza kancelaria wspiera zarówno pracodawców jak i pracowników.

Pomagamy klientom poprzez udzielanie porad prawnych oraz prowadząc sprawy sądowe. Staramy się aby spór został zakończony na etapie przedsądowym. Pozwala to zaoszczędzić obu stronom sporu zarówno czas jak i pieniądze. W przypadku braku kompromisu reprezentujemy stronę w postępowaniu sądowym, dbając o uzyskanie jak najlepszych warunków dla klienta.

Nasza kancelaria świadczy fachową pomoc prawną w sprawach:
–dotyczących stosunku pracy (ustalenie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy, klauzule dotyczące zakazu konkurencji)
–w sporach związanych z finansami, wynikającymi ze stosunku pracy (zapłata zaległego wynagrodzenia, wypłata ekwiwalentu)
– w sporach wynikających z wypadku przy pracy, wypłaty odpraw, mobbingu, dyskryminacji

– przygotowanie i opiniowanie dokumentów pracowniczych (np. umowy o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy i wynagradzania, kontraktów menadżerskich)

– doradztwo w zakresie zwolnień indywidualnych oraz zwolnień zbiorowych