Umowy

Kancelaria dysponuje szerokie doświadczenie zarówno w przygotowywaniu projektów umów, jak i w weryfikowaniu zapisów już przygotowanych projektów, z określeniem ewentualnego ryzyka występującego po stronie klienta.

W związku z tym oferujemy pomoc w przygotowaniu lub weryfikacji w szczególności:

umów zlecenia

umów o dzieło,

umów najmu i dzierżawy

umów sprzedaży

umów o zachowaniu poufności,

umów użyczenia,

umów dostawy.

 

Pomagamy także w negocjowaniu zapisów umów z innymi podmiotami, czy osobami fizycznymi.

Naszym atutem jest umiejętność szybkiego dostosowania do zmieniających się warunków celu.