Upadłości

Zapewniamy pomoc prawną w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego. Udzielamy wsparcia osobom fizycznym, które prowadziły lub prowadzą działalność gospodarczą, jak też przedsiębiorcom. Pomagamy w:

– przygotowaniu wniosku o ogłoszenie upadłości i reprezentujemy przed sądem w postępowaniu upadłościowym

– zgłaszamy i weryfikujemy wierzytelności

– koordynowaniu już wszczętego postępowania upadłościowego