Umowy

Nasza Kancelaria oferuje swoim klientom przygotowanie umowy oraz zaopiniowanie treści umowy już istniejącej, przekazanej przez kontrahenta i wprowadzenie do niej odpowiednich poprawek. Poosiadane doświadczenie pozwala klientowi zagrożenia wynikające z podejmowanej czynności prawnej czy alternatywną drogę załatwienia sprawy oraz zawarcie w przygotowywanej umowie odpowiednich klauzul gwarantujących najwyższy poziom bezpieczeństwa.

W tym zakresie oferujemy w szczególności:

  • doradztwo prawne w zakresie kontraktów z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego;
  • analiza i opracowanie umów NDA
  • weryfikacja umów związanych z wykorzystaniem pomocy z Funduszy Europejskich ( umowy o dofinansowanie)
  • analiza kontraktów z zakresu inwestycji gospodarczych
  • doradztwo związane z wypracowaną własnością intelektualną, zabezpieczenie interesów podmiotu gospodarczego w tym zakresie
  • kompleksowe usługi prawne w zakresie przygotowania transakcji, negocjacji warunków biznesowych kontraktu, przygotowania projektu umowy oraz zabezpieczenia jej wykonania;
  • wsparcie prawne klientów w procesie weryfikacji realizacji zobowiązań kontraktowych przez kontrahentów oraz prowadzenia sądowych oraz pozasądowych procedur związanych z roszczeniami.