Windykacje

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną naszym Klientom w zakresie działań windykacyjnych.

Kancelaria w tym zakresie oferuje:

  • monitoring należności i windykacja przedsądowa;
  • windykacja w toku postępowania sądowego;
  • nadzorowanie egzekucji komorniczej;
  • windykacja w postępowaniu upadłościowym.

Kancelaria świadczy także pomoc prawną w zakresie miękkiej windykacji, która polega na przekazywaniu informacji o zobowiązaniach dłużników jednemu z biur informacji gospodarczej, takim jak InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów czy Biuro Informacji Gospodarczej, co skutkować może ostatecznie wpisem dłużnika na jeden z rejestrów prowadzonych przez powyższe podmioty.