Zakładanie i zmiany w spółkach

Przedmiotem naszych usług jest dokonywanie wszystkich czynności niezbędnych do zarejestrowania spółki prawa handlowego. Naszym Klientom pomagamy w zakładaniu spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych, komandytowych oraz spółek z o.o. komandytowych. Pomagamy przekształcić prowadzona działalność gospodarczą w inną formę działalności w postaci spółki.

Współpracę zawsze rozpoczynamy od poznania oczekiwań Klienta związanych z zakładaną spółką, czy też jej zmianą. Podpowiadamy, co powinno, a co może być zawarte w umowie. Staramy się dopasować treść umowy do indywidualnych potrzeb wspólników.

Przygotowujemy wszelkie dokumenty związane z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego tj. przygotowujemy niezbędne załączniki, wypełniamy formularze do KRS oraz reprezentujemy naszych Klientów przed KRS lub organami administracyjnymi, jeżeli zajdzie taka potrzeba.